บทเรียนที่ผมได้รับจาก Pitch Day ของ Dtac Accelerate Batch#4 รอบ 20 ทีมสุดท้าย

The Startup Pitch – Problem/Solution (English & Thai version)

วิธี Pitch Problem/Solution สำหรับสตาร์อัพ (เวอร์ชั่นไทย) -> https://www.youtube.com/watch?v=KGcwyaQ_ybE


The Startup Pitch – Problem/Solution (English & Thai version)

วิธี Pitch Problem/Solution สำหรับสตาร์อัพ (เวอร์ชั่นไทย) -> https://www.youtube.com/watch?v=KGcwyaQ_ybE